Om

Kilde Consult

Kilde Consult tilbyr tjenester og ekspertise innenfor området skatt for deg som bor i utlandet og som mottar pensjon og uføreytelser fra Norge.

 

Kilde Consult bistår også i skattespørsmål for deg som er lønnstaker/pensjonist og bor i Norge.

 

Syns du det er utfordrende å få hjelp av Skatteetaten og NAV? Kilde Consult hjelper deg!  

Tlf: +47 940 90 391/+47 759 77 975 eller e-post: anita.pedersen@kilde-consult.com

Les mer om våre tjenesterLes mer om Anita

01. Profesjonell

Jeg etterstreber å levere profesjonelle tjenester for deg som kunde, og bruker min bakgrunn og 30 års erfaring fra Skatteetaten for å oppnå dette.

02. Lojal

Du kan forvente at jeg er dedikert i din sak og representerer ærlig og sikker leveranse opp mot Skatteetaten og andre offentlige etater.

03. Kunnskapsrik

Jeg har kunnskap om Norge sine ca 90 skatteavtaler og dermed også kunnskap om hvordan du sikrer deg rettmessige fritak for norsk kildeskatt i henhold til skatteavtalen med ditt bostedsland.

Kildeskatt

Omfang

Antall som omfattes av kildeskatt er ca 50 000, men det er bostedsland som er avgjørende for om du har krav på helt eller delvis fritak for kildeskatt.
Bor du i en av følgende stater kan du ha krav på helt eller delvis fritak for norsk kildeskatt på pensjon og uføreytelser (listen er ikke uttømmende):
Australia
Belgia
Bosnia Hercegovina
Danmark
Estland
Finland
Frankrike
Irland
Israel
Italia
Japan
Kina
Kroatia
Latvia
Litauen
Luxemburg
Malta
Marokko
Mexico
Montenegro
Nederland
New Zealand
Pakistan
Polen
Portugal
Russland
Singapore
Slovakia
Spania
Storbritannia
Sveits
Sverige
Thailand
Tsjekkia
Tunisia
Tyrkia
USA
Vietnam
Østerrike
En ting til. Bortsett fra skatteavtaler som kan gi reduksjon av norsk kildeskatt, finnes det et unntak til fra skatteplikten. Dette unntaket er knyttet til type ytelse og manglende pensjonspoeng i folketrygden.

Unntak fra skatteplikten til Norge hvis;
du mottar norsk pensjon og uføreytelser fra private tjenestepensjonsordninger og andre private pensjonsordninger og ikke har opptjente pensjonspoeng/pensjonsbeholdning i folketrygden. Dette unntaket fra skatteplikten følger uavhengig av bostedsland.

Tjenester

Hva jeg kan tilby

Dette er noen av spørsmålene jeg kan hjelpe deg som bor i utlandet med:

Hvordan sikrer du deg rettmessige krav på fritak for kildeskatt på pensjon og uføreytelser?

Trenger du hjelp til å fylle ut og levere skattemeldingen (tidligere selvangivelse) til Norge?

Er du usikker på om skatteavtalen mellom Norge og ditt bostedsland gir grunnlag for reduksjon av norsk kildeskatt?

Trenger du hjelp til å fremme krav om reduksjon av norsk kildeskatt?

Mottar du private pensjoner og er usikker på om du er skattepliktig til Norge?

Trenger du hjelp fordi du skattlegges i både Norge og ditt bostedsland for din norske pensjon/uføreytelse?

Har du fått restskatt fra Skatteoppkreveren kildeskatt på pensjon og lurer på om dette er riktig?

Er du elektronisk bruker og syns det er vanskelig å få oversikt over informasjon som sendes deg i Altinn?

Lurer du på om du kan kreve skatten beregnet som for bosatte i Norge?

Når du bor og arbeider i utlandet og fortsatt er skattepliktig til Norge

Arbeidsopphold i Norge og søknad om skattekort/levering av skattemelding

Dette er noen av spørsmålene jeg kan hjelpe deg som bor i Norge med:

Når du er ny pensjonist og trenger nytt skattekort

Hvis du er bekymret for restskatt og lurer på om skattekortet ditt er riktig

Når/om det er blitt feil i ditt skatteoppgjør og du trenger hjelp til å sende inn skattemelding på nytt

Hvis du skal søke om pensjon fra utlandet

Hvis du skal kreve fradrag i Norge for skatt betalt på din pensjon fra utlandet

Når du har byttet adresse og trenger hjelp med å få det registrert hos folkeregisteret

Hvis du leier ut eiendom og trenger hjelp med å avklare skatteplikt

Hvis du skal selge eiendom og har spørsmål om skatteplikt

Du har ny livssituasjon og ønsker gjennomgang av hvordan dette påvirker skatten din

 Når jeg sier ja til et oppdrag fra deg kan du forvente at jeg gjør mitt ytterste for:

  • å sikre deg det du rettmessig har krav på i tråd med skatteavtalen mellom Norge og ditt bostedsland.
  • at du skal føle deg trygg og ivaretatt.
  • at du slipper å bekymre deg over dine skattemessige rettigheter og plikter.

Om Anita

Bakgrunn

En god vilje kjenner ingen umuligheter.

-Henrik Ibsen-

Anita Pedersen

Konsulent og grunnlegger

Etter 30 år i Skatteetaten, de siste 8 år innenfor utlandsområdet ved Skatt nord, avdeling kildeskatt på pensjon og uføreytelser, har jeg etablert Kilde Consult.

Nøkkelkvalifikasjoner:

  • Lang erfaring som saksbehandler innenfor offentlig sektor
  • God kjennskap til arbeidslivets behov og utfordringer
  • Opptatt av språk og formidling
  • God på nettverksbygging og samarbeid i og utover egen avdeling og organisasjon.
  • Gode kommunikasjonsevner muntlig og skriftlig

Utdanning:

2016 Coaching, selvledelse og emosjonell intelligens v/BI Handelshøyskolen

2016 Organisasjonsatferd og ledelse v/BI Handelshøyskolen

1992 Bedriftslederskolen del 1 NKS Fjernundervisning

1991/1992 Likningsforvaltningsrett, Regnskap, Skatterett v/Skatteetatskolen 2.avd, Bergen

1988/1989 Rettslære, Regnskap, Skatterett, Likningsarbeid v/Skatteetatskolen 1.avd, Bergen

1985 – 1987 Videregående skole Handel-og kontorfag Fauske VGS

Grunnkurs, VKI og VKII

Last gjerne ned min sluttattest fra skatteetaten:

Kontakt

13 + 8 =

Du er velkommen til å ta kontakt for en uforpliktende prat:

Kilde Consult v/Anita Pedersen

Org.nr 920 555 284

anita.pedersen@kilde-consult.com

Jobb: 004775977975

Mobil: +47 940 90 391

Postboks 52

NO-8201 Fauske

Norge

Ringer du fra utlandet anbefaler jeg WhatsApp:

whatsapp